تلفن تماس56236079 - 021 ایمیلinfo@mahshir.com
اینستاگرام مهشیر تلگرام مهشیر
هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان

هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان

بازدید وزیر محترم صنعت و معدن از غرفه گروه صنعتی مهشیر
 1