تلفن تماس56236079 - 021 ایمیلinfo@mahshir.com
اینستاگرام مهشیر تلگرام مهشیر
شیرهای گازی شیرهای غیر گازی شیرهای پکیجی شیرهای کلکتوری
شیر آتشنشانی

شیر آتشنشانی

شیر کولری

شیر کولری

شیر ساید بای ساید

شیر ساید بای ساید

شیر غیر گازی 1

شیر غیر گازی 1

شیر غیر گازی 3/4

شیر غیر گازی 3/4

شیر غیر گازی 1/2

شیر غیر گازی 1/2

شیر ماشین لباسشویی

شیر ماشین لباسشویی

 1