تلفن تماس56236079 - 021 ایمیلinfo@mahshir.com
اینستاگرام مهشیر تلگرام مهشیر
شیرهای گازی شیرهای غیر گازی شیرهای پکیجی شیرهای کلکتوری
شیر گازی 1

شیر گازی 1

شیر گازی 2

شیر گازی 2

شیر گازی 1/2 1

شیر گازی 1/2 1

شیر گازی 1/4 1

شیر گازی 1/4 1

شیر گازی 1 قفل شونده

شیر گازی 1 قفل شونده

شیر گازی 3/4

شیر گازی 3/4

شیر گازی 1/2

شیر گازی 1/2

 1